• اناردونی
  • شرایط و قوانین در اناردونی

شرایط و قوانین در اناردونی

دربارۀ شرایط و قوانین استفاده از اناردونی

❗️ ساخت حساب کاربری در اناردونی به‌منزلۀ پذیرش قطعی و کامل شرایط و قوانین استفاده از سوی ثبت‌نام‌کننده است.

 با ثبت‌نام در اناردونی ، شما کاربر محسوب می‌شوید.

 کاربران می‌بایست از شرایط و قوانین استفاده به‌طور دقیق آگاه باشند و آن را مطالعه کنند. 

ممکن است بر اساس نیازهای روز، تغییر قوانین کشور، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و… شرایط و قوانین استفاده از اناردونی دستخوش تغییرهای دوره‌ای شود.