• اناردونی
  • قوانین انتشار اپلیکیشن‌های IOS
  • قبل از ارسال اپلیکیشن

قبل از ارسال اپلیکیشن

به جهت اینکه پروسه بررسی اپلیکیشن شما در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیافتد، لطفاً موارد زیر را رعایت کنید:

  • باگ‌ها و کرش‌های اپلیکیشن خود را به صورت کامل بررسی و رفع کنید.
  • از کامل و دقیق بودن تمامی اطلاعات داخل اپلیکیشن اطمینان حاصل کنید.
  • یک حساب آزمایشی فعال به علاوه تمامی اطلاعاتی که جهت وارد شدن به اپلیکیشن و بررسی آن نیاز است را در اختیار تیم بررسی اناردونی قرار دهید.
  • سرویس‌های Backend خود را فعال کنید تا در زمان بررسی، تمامی سرویس‌های اپلیکیشن در دسترس و قابل تست باشند.
  • تمام اسکرین‌شات‌‌های ارسالی باید متعلق به سیستم عامل iOS باشند.