• اناردونی
  • قوانین انتشار اپلیکیشن‌های IOS
  • بخش پنجم: حقوقی

بخش پنجم: حقوقی

اپلیکیشن‌ها باید با تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشند. برای اطمینان از این مورد می‌توانید از یک وکیل کمک بگیرید. همچنین اپلیکیشن‌هایی که کاربران را به رفتارهای مجرمانه و بدون توجه به قوانین کشور تشویق می‌کنند، رد خواهند شد.

۵.۱ حریم خصوصی

در اناردونی محافظت از حریم خصوصی کاربران بسیار مهم است و ما بسیار به آن اهمیت می‌دهیم. دقت داشته باشید که از هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات کاربران جلوگیری کنید.